Giấy Tráng PE

Giấy Tráng PE sản xuất bao bì đóng gói bánh, đường, muối, thực phẩm

Giấy tráng PE đa dạng loại giấy nền như giấy Mg, Glassine, Kraft, chormo...

Liên hệ

Giấy Tráng PE sản xuất bao bì đóng gói bánh, đường, muối, thực phẩm,  đa dạng loại giấy nền như giấy Mg, Glassine, Kraft, chormo...

có thể tráng nhựa PE dày từ 10micron trở lên

Xuất xứ Ấn Độ

...