Giấy chống thấm dầu

Giấy chống thấm dầu ứng dung trong thực phẩm dùng để gói bánh, thực phẩm

 

Liên hệ

Giấy chống thấm dầu ứng dung trong thực phẩm dùng để gói bánh, thực phẩm

Định lượng:25 gsm đến 100 gsm

Kit: 7-8

origin: India

...