Vải PP dệt ghép màng OPP

Vải PP dệt ghép màng OPP in ấn đa dạng màu sắc 

Vải PP dệt ghép màng OPP sử dụng sản xuất bao tải đựng gạo, hạt, thức ăn gia súc, túi shopping...

Liên hệ

Vải PP dệt ghép màng OPP in ấn đa dạng màu sắc, sử dụng sản xuất bao tải đựng gạo, hạt, thức ăn gia súc, túi shopping...

màu sắc in ấn lên đến 10 màu

...