Vải không dệt tráng PE

Vải không dệt tráng PE dùng sản xuất lớp trần xe hơi, quần áo bảo hộ, drap trải giường, gối, áo gối, chăn nệm

Vải không dệt tráng PE đa dạng định lượng, màu sắc theo yêu cầu

 

Liên hệ

Vải không dệt tráng PE dùng sản xuất lớp trần xe hơi, quần áo bảo hộ, drap trải giường, gối, áo gối, chăn nệm, đa dạng định lượng, màu sắc theo yêu cầu

 

...