Túi cơm nắm Origini đáy đứng

Túi cơm nắm Origini đáy đứng đóng gói cơm nắm Origini rong biển truyền thống Nhật Bản

Túi cơm nắm Origini đáy đứng  được in ấn bằng bằng chất liệu OPP chống đọng sương đẹp mắt được cắt túi sẵn, trong suốt

 

Liên hệ

Túi cơm nắm Origini đáy đứng đóng gói cơm nắm Origini rong biển truyền thống Nhật Bản, được in ấn bằng bằng chất liệu OPP chống đọng sương đẹp mắt được cắt túi sẵn, trong suốt

 

...