TÚI CAFE GIẤY KRAFT

Túi cafe giấy kraft đáy đứng 8 cạnh, pocket zipper. túi cafe giấy kraft gắn valve thông hơi một chiều

Liên hệ Liên hệ

KFBPZ

Túi cafe giấy kraft đáy đứng 8 cạnh, pocket zipper, gắn valve thông hơi một chiều

size: 105x245mm + 70mm

có sẵn 250 túi

...